Beitragsseiten

Dahau2018Miraija

Preglet2018Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3531mai1Dachau2017

Sve dok se vaši unuci budu sećali vaše životne priće,

ima nade da neće proživeti vašu prošlost . 
 

O Medjunarodnom komitetu za Dahau (Dachau) – CID

 

image commemoration april 2017Međunarodni komitet za Dahau (CID) je medunarodna organizacija za nekadašnji koncentracioni logor Dahau. Kao medjunarodna neprofitna organizacija po zakonu Belgije, Statut CID-a je objavljen decembra 1958. godine pod brojem 3987 u Službenom listu Belgije.

CID predstavlja sve bivše zatočenike, preživele i žrtve iz logora Dahau u periodu između 1933 i 1945. Zatočenici ne samo iz Nemačke, ali i iz Nemačke, i mnogobrojnih zemalja – Albanije, Belgije, Belorusije, Bugarske, Danske, El Salvadora, Engleske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Italije, Hrvatske, Kube, Latvije, Litvanije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Austrije, Paragvaja, Poljske, Portugala, Rumunije, Rusije, Švedske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Švajcarske, Španije, Rešublike Češke, Turske, Ukrajine, Mađarske, S.A.D a koji su bili deportovani. Svakako CID predstavlja i bivše zatvorenike iz Egipta, Andore, Argentine, Jermenije, Brazila, Kine, Irana, Irske, Japana, Kanade, Iraka, Libana, Crne Gore, Palestine i bivše zatočenike koji žive u drugim zemljama , kao što je Izrael.

CID je nezavisna organizacija, glasogovornik nekadašnjih zatočenike iz 37 zemalja, uključujući Nemačku. Međuranodni komitet Dahau je osnovan od samih zatočenika logora pre 29 aprila 1945. godine ( datum oslobođenja koncentracionog logora Dahau).
Nekadašnji logor je postao zvanični memorijalni centar 1965. godine, zahvaljujući naporima i posvećenosti Međunarodnog komiteta Dahau. CID je odgovoran za održavanje i uređenje čitavog kompleksa logora i zgrada kao i spomenika koji se u njemu nalaze.
CID posebno posvećuje pažnju razvoju memorijalnog centra kao mesta za sećanje ali i isto tako važne misije i poruke da se ovo ponovo ne dogodi.
CID je isto tako odgovoran i upravlja nekadašnjim SS strelištem u Heberthauzenu (Heberthausen), gde je hiljade Rusa nemilosrdno streljano od strane SS vojnika.

Godine 1966, CID je potpisao bilaterlani sporazum sa vladom Bavarske, kojim se regulišu finansijska primanja CID-a kako bi se olakšao rad. Ugovor je još uvek na snazi i sačinjen je na osnovu propisa „Stiftung Bayerische Gedenkstatten“.

CID se suočava sa neizbežnim i postepenim gubitkom bivših zatočenika. Shodno tome CID podmlađuje organizaciju mlađim generacijama kako bi nastavio da izvršava zadatak i u budućnosti.

/ukoliko želite dodatne informacije možete se obratiti pismeno na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku na elektronsku adresu CID-a/

Član u Medjunarodnom komitetu Dahau za Srbiju je Pavle Vamošer iz Novog Sada, sin preživelog a danas pokojnog Leopolda Vamošera.

 

О Медјународном комитету за Дахау (Dachau) – CID - ЦИД

 

Међународни комитет за Дахау (CID) је медународна организација за некадашњи концентрациони логор Дахау. Као медјународна непрофитна организација по закону Белгије, Статут CID-а је објављен децембра 1958. године под бројем 3987 у Службеном листу Белгије.

ЦИД представља све бивше заточенике, преживеле и жртве из логора Дахау у периоду између 1933 и 1945. Заточеници не само из Немачке, али и из Немачке, и многобројних земаља – Албаније, Белгије, Белорусије, Бугарске, Данске, Ел Салвадора, Енглеске, Естоније, Финске, Француске, Грчке, Италије, Хрватске, Кубе, Латвије, Литваније, Луксембурга, Низоземске, Норвешке, Аустрије, Парагваја, Пољске, Португала, Румуније, Русије, Шведске, Србије, Словеније, Словачке, Швајцарске, Шпаније, Решублике Чешке, Турске, Украјине, Мађарске, С.А.Д а који су били депортовани. Свакако ЦИД представља и бивше затворенике из Египта, Андоре, Аргентине, Јерменије, Бразила, Кине, Ирана, Ирске, Јапана, Канаде, Ирака, Либана, Црне Горе, Палестине и бивше заточенике који живе у другим земљама , као што је Израел.

ЦИД је независна организација, гласоговорник некадашњих заточениa из 37 земаља, укључујући Немачку. Међуранодни комитет Дахау је основан од самих заточеника логора пре 29 априла 1945. године ( датум ослобођења концентрационог логора Дахау).
Некадашњи логор је постао званични меморијални центар 1965. године, захваљујући напорима и посвећености Међународног комитета Дахау. ЦИД је одговоран за одржавање и уређење читавог комплекса логора и зграда као и споменика који се у њему налазе.
ЦИД посебно посвећује пажњу развоју меморијалног центра као места за сећање али и исто тако важне мисије и поруке да се ово поново не догоди.
ЦИД је исто тако одговоран и управља некадашњим СС стрелиштем у Хебертхаузену (Heberthausen), где је хиљаде Руса немилосрдно стрељано од стране СС војника.
Године 1966, ЦИД је потписао билатерлани споразум са владом Баварске, којим се регулишу финансијска примања ЦИД-а како би се олакшао рад. Уговор је још увек на снази и сачињен је на основу прописа „Stiftung Bayerische Gedenkstatten“.

ЦИД се суочава са неизбежним и постепеним губитком бивших заточеника. Сходно томе ЦИД подмлађује организацију млађим генерацијама како би наставио да извршава задатак и у будућности.

/уколико желите додатне информације можете се обратити писмено на енглеском, француском или немачком језику на електронску адресу ЦИД-а/
Члан у Медјународном комитету Дахау за Србију је Павле Вамошер из Новог Сада, син преживелог а данас покојног Леополда Вамошера.