AMICALE NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS POLITIQUES ET AYANT DROIT DE DACHAU ET DE SES COMMANDOS EXTERIEURS a.s.b.l.

 

Verslag over de activiteiten tijdens het jaar 2018 van de Amicale belge de Dachau.

In 2017 presenteerde de Vlaamse televisie een documentaireserie over de kinderen van de collaboratie. Deze serie werd ernstig bekritiseerd door de kinderen van het verzet en de kinderen van het vaderland (oorlogswezen).

 

Op 27 januari 2018 werden het boek gebaseerd op deze tv-documentaire en een boek over het detentiekamp Lokeren-Hekalo officieel voorgesteld op het gemeentehuis van Lokeren.

Op verzoek van vele vrienden heeft Roger de Taevernier, onze voorzitter, dit evenement bijgewoond. Maar ook hij was zeer kritisch over het initiatief van de Vlaamse televisie, vooral omdat het totaal ontbrak aan informatieve uitleg over de activiteiten van het samenwerkingsverband. Volgens hem hadden de producenten van het programma kunnen beginnen met een serie over de kinderen van het verzet. Tijdens de bijeenkomst sprak Roger uitvoerig met Koen Aerts, de hoofdproducent van de serie. Intussen is onze voorzitter gecontacteerd door de VRT (Vlaamse Radio Televisie). Onlangs vond een eerste contact plaats bij hem thuis met interviews, foto's en opnames. Wordt vervolgd...

Zoals elk jaar vertegenwoordigde Roger de Belgische Amicale op de herdenkingsdagen van de politieke gevangenen in het Enclos des Fusillés in Brussel (28/4), van de gevangenen Nacht und Nebel (5/8), van de slachtoffers van Meensel-Kiezegem (5/8). Hij nam ook deel aan de kinderbijeenkomst "Onze Bay-Bee - kinderen van het verzet - Gisele Burket.

Deze laatste bijeenkomst vond plaats ter gelegenheid van de onthulling van een monument ter nagedachtenis van de bemanningsleden van een RAF Lancaster B17-toestel.

Op 17/8/1943 werd een RAF Lancaster B17 vliegtuig neergeschoten door een Duits jachtvliegtuig bestuurd door Erich Burkert. De bommenwerper stortte neer in de buurt van Sas 6. Alle 10 bemanningsleden konden het vliegtuig op tijd verlaten en overleefden allen de crash. Zeven van hen werden krijgsgevangen genomen door de GFP. De 3 anderen (Minnich, Sarnow en White) werden opgepakt door de verzetsgroep Turnhout-Mol.

John White verborg zich voor een paar dagen in het familiehuis van onze president. Zijn vader, Alfons de Taevernier, bracht hem vervolgens naar Brussel om hem in contact te brengen met de Groupe Comète, die gespecialiseerd is in het overbrengen van piloten naar Engeland via Frankrijk en Spanje. Enkele weken later keerde White naar huis terug tot grote vreugde van zijn ouders die het bericht hadden ontvangen dat hij "vermist in actie" was.

Kinderen, kleinkinderen ... piloten, verzetsstrijders, maar ook de dochter van de Duitse piloot (Gisele Burkert) woonden de onthulling bij van het monument waar de crash plaatsvond.

Wat een mooi voorbeeld van verbroedering!

John White luisterde naar Roger's verhaal over zijn vader. Toen hij hoorde dat Rogers vader in KZ Dachau was gestorven, bedekten tranen zijn gezicht. Voor Roger was het een dag om nooit te vergeten.

Op 19/9 vertegenwoordigde Roger opnieuw L'Amicale bij de herdenkingsplechtigheid op het Breendonk Memorial.

Eind 2018 heeft onze voorzitter de vergaderingen van de Memory Group bijgewoond met het oog op de organisatie van een nationaal symposium over de Schutzhäftlinge, dat gepland is voor 30 maart 2019. Barbara Distel was uitgenodigd als spreker op dit evenement.

Tenslotte geeft Roger regelmatig voordrachten over de verzetsactiviteiten van zijn vader, Alfons de Taevernier, in scholen en culturele kringen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

Roger2018tatigkeitsberichtbelge