archief

Jongeren uit Weesp bezoeken Dachau

 

Jongeren uit Weesp bezoeken Dachau

CasparusCollegeWeespC2017

 

Op dinsdag 14 maart 2017 om 16.00 uur leggen 23 jongeren uit Weesp bloemen bij het Monument in het voormalig concentratiekamp Dachau. De groep bestaat uit leerlingen van de afdeling Zorg&Welzijn van het Casparus College uit Weesp.

 

CasparusCollegeWeesp2017'Ons historisch besef'

 

Op dinsdag 14 maart 2017 om 16.00 uur leggen 23 jongeren uit Weesp bloemen bij het Monument in het voormalig concentratiekamp Dachau.

De groep bestaat uit leerlingen van de afdeling Zorg&Welzijn van het Casparus College uit Weesp.
Uit groep 3 nemen 21 leerlingen deel en 2 leerlingen uit groep 4. Samen met begeleiders brengen zij een 3-daags bezoek aan Dachau. Dit bezoek is het centrale deel van het project ´Ons historisch besef´ dat deze leerlingen de afgelopen maanden op school hebben gevolgd. Het is de eerste keer dat een VMBO-school uit Nederland deze excursie maakt.

Hoe is het begonnen?

In het najaar van 2016 neemt Kees Sietsma, inwoner in de gemeente Weesp, contact op met het bestuur van de Stichting Nationale Herdenkingen Weesp (SNHW). Hij heeft regelmatig contact met het Nederlandse Dachau-comité en geeft aan dat er de mogelijkheid bestaat dat een groep scholieren een bezoek brengt aan het Herinneringscentrum in Dachau.

De SNHW neemt contact op met het Casparus College, de plaatselijke school voor VMBO.
De reactie van de directeur is zeer positief. Zij vindt het een eer dat haar school hiervoor benaderd wordt en er wordt een eerste afspraak gemaakt tussen Kees Sietsma, bestuur van de SNHW en de directeur. Daarna wordt het project verder ontwikkeld. Het project wordt onderdeel van de lessen maatschappijleer in het derde leerjaar en er wordt een voorbereidingsprogramma ontwikkeld.
Daarnaast is het noodzakelijk om externe geldgevers te benaderen. Hiervoor wordt contact gelegd met diverse fondsen en met de gemeente Weesp. Eind december komt het bericht dat de Stichting Steunfonds Onderwijs bereid is om het project financieel te ondersteunen. Ook heeft de gemeente Weesp laten weten dat zij het een belangrijk project vinden en dat zij ook een financiële bijdrage wil leveren. De leerlingen betalen zelf ook een bescheiden bijdrage.

Ten behoeve van de voorbereiding wordt Sonja Holtz, bestuurslid van het Nederlandse Dachau-comité bij het overleg betrokken. Zij is de intermediair tussen het project en de medewerkers in Dachau. Belangrijk daarnaast is dat het Internationale Dachau-Comité een belangrijk gedeelte van de kosten van het verblijf in Dachau voor haar rekening neemt.

Het voorbereidingsprogramma

In het voorbereidingsprogramma op school komen de volgende onderwerpen en vragen aan bod:
de betekenis van 'Dachau’
waarom is Hitler zo populair geworden en hoe kwam hij aan de macht
de methodische wijze waarop de Shoah is vorm gegeven a.d.h.v. een DVD over de bouw van kamp Auschwitz
de gruwelen van de concentratiekampen d.m.v. beelden van de Bevrijding van Bergen-Belsen

Daarnaast komen er twee gastsprekers op de school hun verhaal vertellen: mevrouw Petter en de heer Sietsma.

CasparusCollegeWeespB2017

Mevrouw Petter heeft in de Tweede Wereldoorlog een aantal familieleden verloren waaronder haar twee broers en haar vader. Haar broers zijn vermoord in Auschwitz en haar vader in Sobibor. Zelf werd zij opgepakt met haar vader en naar de Hollandse Schouwburg gebracht. Op een wonderlijke manier werd zij hier vrij gelaten en moest zij onderduiken.

Toen zij ongeveer 70 jaar was besloot zij om niet langer te zwijgen: ´opeens dacht ik, ik wil niet doodgaan met een hoofd vol oorlog´. Zij is toen met iemand gaan praten en later heeft haar dochter Debby haar verhaal opgeschreven in het boekje ´Ik ben er nog´. In het kader van het Gastsprekerproject Westerbork geeft zij al jaren nu lezingen op scholen.

Mevrouw Petter heeft 40 jaar in Weesp gewoond en daarom beschouwt ze een uitnodiging aan Weesp altijd als bijzonder. Haar verhaal maakt grote indruk op de leerlingen. Zij geven aan dat zij haar boekje hebben gelezen en stellen adequate vragen.

De heer Kees Sietsma heeft in de oorlog twee broers verloren die zijn omgekomen in concentratiekamp Dachau. Een derde broer heeft weliswaar Dachau overleefd, maar is zijn leven lang gevangene geweest van het concentratiekamp syndroom.
In zijn verhaal houdt hij de leerlingen voor hoe belangrijk het is om in je leven keuzes te maken en om dan te kiezen voor rechtvaardigheid.

Bezoek aan Dachau

Op maandag 12 maart vertrekken de leerlingen naar Dachau. Eerst per vliegtuig naar München, dan vervolgens per trein naar Dachau en tenslotte met de bus naar het Jeugdhuis. De groep logeert in Jugendgästhaus Dachau. De groep wordt begeleid door drie docenten en de directeur van het Casparus College. Twee bestuursleden van de Stichting Nationale Herdenkingen Weesp maken de reis mee.

Na de maaltijd maken de leerlingen kennis met de gidsen. De groep wordt in twee groepen verdeeld en per groep is er een gids. Ze krijgen informatie over Kamp Dachau en o.a. over de diverse groepen gevangenen.
Dinsdag 14 maart staat de hele dag in het teken van een bezoek aan het kamp Dachau. Onderweg lopen we langs de gebouwen waar vroeger de stafleden van het kamp Dachau hun werk deden.
De leerlingen krijgen een uitgebreide toelichting op de geschiedenis van het kamp, het dagelijks leven in het kamp, en de onmenselijke behandeling van de gevangenen

Het is nauwelijks aan te geven wat het meeste indruk maakt op de leerlingen: de slechte hygiënische omstandigheden, de onmenselijke straffen, de wrede medische experimenten, de gevangenis binnen het kamp, de executies.

Boordevol informatie en indrukken verzamelen de leerlingen zich op dinsdag 12 maart om 16-uur bij het Monument in het Kamp.

CasparusCollegeWeespC2017

Eén van de leerlingen leest het gedicht Ben Ali Libi van Willem Wilmink voor. Daarna leggen de leerlingen bloemen bij het Monument.

De gehele dag is ook de heer Kees Sietsma aanwezig en hij volgt samen met de leerlingen het programma binnen het Herinneringscentrum..

Aan het einde van de middag gaan de jongeren terug naar het Jeugdhuis.

´s Avonds is er een afsluitende bijeenkomst met de gidsen.
Op woensdag reist de groep terug naar Weesp.

CasparusCollegeWeespD2017

De afronding

Op maandag 29 mei presenteren de leerlingen de resultaten van het project ´Ons Historisch Besef´ voor ouders en belangstellenden uit Weesp. Het bestuur van de SNHW en Sonja Holtz van het Nederlandse Dachau-comité zijn hierbij aanwezig. De leerlingen vertellen over de voorbereiding op de excursie naar Dachau. En uiteraard over de reis naar Dachau. Deze reis heeft grote indruk gemaakt. De leerlingen hebben zich nooit gerealiseerd dat er zoveel concentratiekampen tijdens WOII zijn geweest (ruim 2000).

CasparusCollegeWeespE2017

De leerlingen van groep 3 die niet mee zijn geweest naar Dachau vertellen over hun excursie naar doorgangskamp Westerbork. Eén van de leerlingen draagt een zelf gemaakt gedicht over kamp Westerbork voor.

Op 5 mei zijn twee leerlingen, die ook hebben meegedaan aan het project, te gast geweest bij de start van het Bevrijdingsfestival in Haarlem, waar dit jaar het startsein werd gegeven voor de landelijke viering. Samen met de burgemeester van Weesp en een bestuurslid van de SNHW bezochten zij deze manifestatie.

Op een vraag wat het project ‘Ons Historisch besef’ voor hen heeft betekend geeft één van de leerlingen als antwoord dat ze nu heel anders aankijkt tegen de Dodenherdenking van 4 mei. Vroeger deed ze daar wat giechelig over, nu realiseert zij zich veel beter wat hiervan de betekenis is.
De directeur sluit de presentaties af en bedankt de jongeren voor hun grote inzet en betrokkenheid bij dit project.

Binnenkort is er overleg tussen de school en de SNHW om te bespreken of dit project in de toekomst herhaald kan worden.

Weesp, juni 2017.