Dachaureis 28 april t/m 4 mei 2015

bevrijding dachauOp 29 april 1945 om 17:20 uur werd het concentratiekamp Dachau
door de Amerikaanse Rainbow division bevrijd.
Dit jaar is dat 70 jaar geleden.
Het Nederlands Dachau Comité organiseert daarom een
Dachaureis naar het voormalig concentratiekamp Dachau.

Dachaureis

De reis zal zijn van dinsdag 28 april t/m maandag 4 mei 2015. Wij reizen met de ICE trein eerste klas of met eigen vervoer. Ter plekke hebben we de beschikking over een bus.

Woensdag 29 april

Op woensdag 29 april, de bevrijdingsdag 70 jaar geleden, zal Laurie Slegtenhorst een rondleiding
verzorgen door de KZ Gedenkstätte Dachau, zij heeft een jaar in de Gedenkstätte Dachau gewerkt en is bestuurslid van het NDC. Tevens is er die ochtend gelegenheid om het archief te bezoeken. De lunch is in hotel Fischer.
Wij organiseren 's middags een Nederlandse herdenking, die voorafgegaan wordt door een
concert om 16:00 uur. De herdenking zal op 29 april om 17:20 uur in het voormalig kamp
Dachau plaats vinden. Dit is precies op het tijdstip dat in 1945 het kamp door de
Amerikaanse Rainbow division werd bevrijd. Misschien zal een van de bevrijders van deze
divisie hierbij aanwezig zijn. 's Avonds wordt in hotel Fischer gedineerd.

Donderdag 30 april

Op donderdag 30 april zal de heer Repnikov, historicus, een rondleiding geven over het
terrein van het voormalig buitencommando van Dachau, het KZ Allach, waar nu niet veel meer te
zien is maar nog enkele details aanwezig zijn. Allach werd op 30 april rond half elf bevrijd
door de Amerikaanse Rainbow division.
Er worden om 10:30 uur bloemen gelegd bij de gedenksteen aldaar.
De lunch is in hotel Fischer.
's Middags brengen wij een bezoek aan het archief van de Gedenkstätte Dachau waarbij
archivaris Albert Knoll aanwezig is en ook uw eventuele vragen beantwoorden kan en kunt u
het museum bezoeken. 's Avonds wordt in hotel Fischer gedineerd.

 

Vrijdag 1 mei

(dag van de Arbeid) zijn de winkels gesloten, het is een vrije dag in Duitsland.
Het verdere programma van die dag wordt nog door ons uitgewerkt, gedacht wordt aan
bezoeken aan:
- de Leitenberg waar in 2010 door de Nederlandse regering een plakette is geplaatst
ter nagedachtenis aan de Nederlanders die in Dachau en de buitencommando's zijn
omgekomen en die daar hun laatste rustplaats vonden;
- Hebertshausen, de schietplaats waar duizenden Russen zijn geëxecuteerd en die
onlangs gerenoveerd is en een indrukwekkende permanente openlucht
tentoonstelling te zien is;
- het SS Gelände;
- de Kruidentuin waar behalve Nederlandse geestelijken ook Nederlandse burgers
hebben gewerkt;
- de stad Dachau met het Schloss.
Wij sluiten vanaf 18:00 uur aan bij het Internationaal Dachau Comité (CID) voor de
kranslegging bij de urn van de onbekende gevangene op de appelplaats. Daarna zullen op
andere plaatsen kransleggingen plaatsvinden.


Zaterdag 2 mei is een vrije dag zodat u in de gelegenheid bent om zelf in uw eigen tempo
het kamp en/of museum nogmaals te bezoeken of met de S-Bahn (stopt tegenover Hotel
Fischer) naar München te gaan. Wij geven u uitvoerige informatie wat de mogelijkheden zijn.

Zondag 3 mei vindt 's morgens vanaf half tien in de KZ Gedenkstätte Dachau, de
internationale herdenking plaats die wordt georganiseerd door het Internationaal Dachau
Comité (CID). Velen uit binnen- en buitenland zullen daarbij aanwezig zijn. Daarna is er een
gezamenlijke lunch in het Max Mannheimer Studien Zentrum in Dachau om ook met de
andere nationaliteiten kennis te maken.

Om duidelijkheid te krijgen in het aantal te verwachten deelnemers, vragen wij u, geheel
vrijblijvend, uw aanmeldingsformulier, als u eventueel aan deze reis zou willen deelnemen,
aan ons per omgaande, maar in ieder geval vóór 20 september 2014 terug te sturen.
Wij kunnen dan aan de hand van die gegevens onze plannen verder gaan uitwerken.
Daarna, eind oktober 2014, zullen wij alleen nog aan diegenen die ons het formulier hebben
terug gestuurd, onze definitieve plannen uiteenzetten en zal ook een definitief
aanmeldingsformulier volgen.
Wij hebben reeds Hotel Fischer (tegenover het station in Dachau en binnen een half uur bent
u met de S-Bahn in het centrum van München) gereserveerd.
Omdat in 2015 zowel 29 als 30 april belangrijke dagen zijn hebben wij besloten een
7 daagse reis te organiseren en wij realiseren ons dat een reis als deze, inclusief
2 reisdagen, een zware belasting is voor de niet meer zo jonge deelnemers. Wij zijn nu
5 hele dagen in Dachau en kunnen in het programma wat meer rustmomenten in plannen.
Natuurlijk zal een arts de reis begeleiden.
De kosten voor de reis zijn uiteraard nog niet exact bekend, maar wij hebben wel een
voorlopige schatting gemaakt.
Wij bieden u aan, als u dat wenst, deze reis in twee termijnen aan ons te betalen.
Wij hopen dat velen van u nog instaat zullen zijn om deze reis te maken en zien uw voorlopig
aanmeldingsformulier gaarne voor 20 september 2014 tegemoet. Als u vragen heeft, ook
over financiën, schroom niet en neem contact met ons op.
Wij wensen U een fijne zomer, met vriendelijke groet,
Namens de reiscommissie,
Laurie Slegtenhorst
Sonja Holtz-Arendse
Lepelaar 5
1261 RN Blaricum
035-5230992
06-13301595
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bijgaand  aanmeldingsformulier retour aan bovenstaand