archief

Dachau Herdenking 2013

Dachau Herdenking 2013 in het Amsterdamse Bos te Amstelveen.

De jaarlijkse Dachau Herdenking, die georganiseerd wordt door de Stichting Vriendenkring van Oud-Dachauers, zal plaats vinden op zaterdag 27 april 2013 in Amstelveen.
Vanaf 11.00 uur zijn alle Oud Dachauers met echtgenotes/echtgenoten, naaste familie en verwanten welkom in het KLM-hoofdkantoor aan de Amsterdamseweg 55 te Amstelveen.

dachau monument nederland

(Foto ANP archief, Hans Steinmeier.)

Om ongeveer 11.45 uur worden alle gasten met autobussen vervoerd naar de herdenkingsplaats in het Amsterdamse Bos.
Mevrouw Gerdi Verbeet, oud-voorzitster van de Tweede Kamer zal daar een toespraak houden en vervolgens de heer Gé Reinders. De heer Reinders, auteur en musicus is de zoon van een Oud-Dachauster.
Daarna zullen leerlingen van de Merkelbachschool dit gedeelte afsluiten.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de regimentsfanfare "Garde Grenadiers en Jagers".
Na het spelen van het Wilhelmus vinden de kransleggingen plaats en is er aansluitend een bloemendefilé.

Na terugkeer bij het KLM-hoofdkantoor wordt de gasten een lunch aangeboden. De secretaris van de Vriendenkring, de heer Thom Tullenaar, zal hierna het woord voeren.
Tot slot wordt deze plechtigheid afgesloten door de voorzitster van de Vriendenkring, mevrouw Irma Noordhoek.

Voor deelname aan deze herdenking dient u zich vóór 1 april a.s. op te geven bij de bovengenoemde secretaris: Vriendenkring van Oud-Dachauers, Th.A.Tullenaar, Lisplein 22, 3037AS Rotterdam.