NEDERLANDS DACHAU COMITÉ – beknopt financieel overzicht 2018

BALANS 2018

Balans 2018

Kosten

Baten

Totaal vermogen 31-12-2018

27.865,59

Staat van BATEN & LASTEN 2018

Kosten en Baten NDC 2018

Kosten

Baten

Kruisboeking opheffen SNDM

4.213,64

ProjectSubsidies

12.556,25

Schenkingen

5.600,00

Bijdragen Deelnemers Reis

10.686,56

Bankkosten

-216,54

Div. Bezoeken

-273,80

Boeken

-3,12

Contributies

-177,00

DiverseKosten

-88,05

KostenDachaureis

-11.655,89

KostenLezing

-7.166,25

Saldi 31-12-2018

-19.580,65

33.056,45

Resultaat 31-12-2018

13.475,80

Het voltallig bestuur van het NDC was aanwezig bij de jaarlijkse Dachau herdenking in het Amsterdamse bos en was aanwezig bij de jaarlijkse CID vergadering in München en de internationale herdenking in Dachau.

Het NDC heeft een Dachaureis 2018 georganiseerd en organiseerde een concert en een Nederlandse herdenking in de KZ Gedenkstätte Dachau. ’s Avonds werd het gezelschap uitgenodigd door de Nederlandse Consul Generaal Peter Vermeij voor de viering van Koningsdag, samen met Mevr. A. Broekers-Knol, die zich vervolgens bij ons reis gezelschap aansloot.

Het NDC organiseerde in samenwerking met het vfonds, bij Stichting de Basis in Doorn, de Dachaulezing 2018, In het licht van Bib van Lanschot. De lezing is zeer goed ontvangen.

Een aantal scholen heeft via het NDC subsidie aangevraagd bij het CID en gekregen voor reizen van scholieren naar Dachau.

Hoewel dit jaar vele activiteiten heeft laten zien, is onze Vermogensbalans dit jaar flink toegenomen. De zichtbaarheid van het NDC is groot geweest, hetgeen er mede toe heeft geleid dat wij een flink aantal schenkingen hebben mogen ontvangen, tot een totaal bedrag van € 5.600,=. Waarmee onze balans nu € 27.865,59 laat zien. Ook dit jaar werden wij ondersteund door het vfonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

De penningmeester, S. Holtz-Arendse

NEDERLANDS DACHAU COMITÉ – BEKNOPT FINANCIEEL OVERZICHT - 2017

 

Vermogen

 

Totaal vermogen per 31/12/2017

14.389,79

Kosten en Baten NDC

Kosten

Baten

Bank kosten/rente

203,00

 

Rente inkomsten

 

25,17

Vergader- en kantoor-kosten

552,75

18,00

Kosten van herdenkingen

180,00

 

Lezing MMSZ in kamp Amersfoort

1.106,75

1.000,00

Dachaulezing2016 (eindafrekening)

 

1.125,00

Dachaulezing2017 (totaal Project)

6.507,40

6.400,00

Dachaureis 2018 (Aanbetalingen)

 

1.340,00

Banken op de Leitenberg (via SBG)

3.528,11

 

Donaties algemeen

 

1.745,00

Totalen

12.078,01

11.653,17

Saldo

424,84

 

 

 

Tijdens de jaarlijks Dachau herdenking in het Amsterdamse Bos heeft het bestuur bloemen gelegd. Ook in Dachau werd tijdens de Internationale herdenking een krans gelegd door drie leden van het bestuur die daar aanwezig waren voor de jaarlijks algemene ledenvergadering van het Comité International de Dachau (CID).

In opdracht van het CID heeft het NDC tijdens die internationale herdenking het dodenboek gedragen van het crematorium naar de “Appelplatz” en daar de namen voorgelezen van Nederlanders, in dit geval leden van de familie Sietsma, die in Dachau zijn omgekomen.

De banken uit het legaat van de familie Kamer zijn tot stand gekomen en op de massabegraafplaats op de Leitenberg geplaatst. De kosten daarvan zijn overgemaakt aan de K.Z. Gedenkstätte Dachau.

De Dachaulezing 2017, in het licht van Ed. Hoornik, in samenwerking met het Literatuurmuseum in Den Haag, was een groot succes. Het vfonds, het Nationaal Comité 4 & 5 mei en het Literatuurmuseum droegen bij aan de kosten. Ook werden enkele persoonlijke giften ontvangen.

De Dachaulezing 2018, in het licht van Bib van Lanschot, wordt voorbereid in samenwerking met het vfonds, die overigens ook de belangrijkste subsidieverlener is. De lezing wordt gehouden in het BNMO gebouw, Stichting de Basis, te Doorn. Marco Kroon is uitgenodigd, als hommage aan Bib van Lanschot, die ook drager was van de Militaire Willemsorde.

Het Max Mannheimer Studien Zentrum (MMSZ) uit Dachau, dat de educatieve schoolreizen mogelijk maakt in Dachau, was vier dagen de gast van het NDC. Daarbij werden o.a. het Vredespaleis, Madurodam en het Oranje Hotel in Den Haag, het Verzetsmuseum, het Holocaustmuseum, het Anne Frankhuis, de Hollandse Schouwburg en het Dachau monument in Amsterdam bezocht. Ook werd een voorstelling van Soldaat van Oranje in de theater hangaar in Katwijk bijgewoond.

De Kampen Vught en Amersfoort werden bezocht. In Amersfoort vond een uitwisseling van ervaringen plaats tussen het MMSZ, het NDC en Nederlandse docenten. Scholieren die eerder Dachau bezochten gaven presentaties van hun ervaringen.

De jaarlijkse contributies aan het CID en COVVS zijn overgemaakt.

Dit jaar organiseerde het NDC geen Dachaureis maar de voorbereiding voor de Dachaureis 2018 zijn reeds gestart.

Het NDC werkt, samen met de Gedenkstätte Dachau, aan de realisatie van de oorspronkelijk Nederlandse tentoonstelling, “Geen nummers maar Namen”, die op 27 april 2018 geopend zal worden.

Het bestuur kwam vier maal bij elkaar.

S. Holtz-Arendse, penningmeester,

Nederlands Dachau Comité

wat, wie en waarom,

statuut en bestuur.