NEDERLANDS DACHAU COMITÉ - INKOMSTEN EN UITGAVEN 2019

NEDERLANDS DACHAU COMITÉ - INKOMSTEN EN UITGAVEN 2019

BALANS 2019

Rabo Rekeningen

Saldo 1-1-2019

Resultaat

Saldo 31-12-2019

Totaal liquide middelen:

27.865,59

--4.992,54

22.873,05

Staat van BATEN & LASTEN 2019

Categorie

Baten

Lasten

Schenkingen

920,00

 

Verkoop-boeken

888,00

 

Project subsidies

6540,00

 

Kantoorkosten

 

-446,26

Kosten schoolbezoek

 

-193,30

Herdenkingen

 

-535,00

Dachaureizen

 

-2.595,00

Contributies

 

-177,00

Dachaulezing

 

-8.946,00

Inkoop-boeken

 

-298,00

Bankkosten

 

-148,98

Saldi

8.349,02

-13.341,56

Resultaat

 

 -4.992,54

Hier volgt een kort overzicht van de activiteiten waaraan het NDC geld heeft besteed in het verslagjaar.

Rom en Sonja waren aanwezig bij de jaarlijkse CID vergadering in München en de internationale herdenking in Dachau.

Het NDC was aanwezig bij:

  • De jaarlijkse Auschwitz herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam;

  • Het voltallig bestuur van het NDC was aanwezig bij de jaarlijkse Dachau herdenking in het Amsterdamse bos en heeft samen met de vriendenkring van oud-Dachauers, bloemen gelegd;

  • De herdenking door het Mauthausen Comité in het Oostenrijkse consulaat in Den Haag;

  • Het afscheid in de Eerste Kamer van Mevr. A. Broekers-Knol, als voorzitter;

  • Het afscheid van Mevr. A. Broekers-Knol, dat gegeven werd door de Duitse Ambassade in Den Haag;

  • Sonja en Ivo waren aanwezig bij de opening van het nieuwe Museum, Het Oranjehotel;

  • Het bestuur was aanwezig bij de herdenking in het Oranjehotel;

  • Sonja en Ivo vertegenwoordigden het NDC ter gelegenheid van de 101ste verjaardag van Willemijn Petroff-van Gurp en boden haar bloemen aan.

Het NDC organiseerde in samenwerking met het vfonds, in het LiteratuurMuseum in Den Haag, de Dachaulezing 2019, In het licht van Nico Rost. Als één van de Oud-Dachau gevangenen speelde Nico een grote rol bij de totstandkoming van het NDC, het CID en de opzet van de KZ Gedenkstätte Dachau.

De lezing werd dit jaar uitgesproken door Lejo Schenk. Lejo is journalist en oud-hoofdredakteur van het IKON. De lezing is zeer goed ontvangen.

Een aantal scholen heeft via het NDC subsidie aangevraagd bij het CID en gekregen, voor reizen van scholieren naar Dachau. Het NDC draagt er zorg voor dat de scholen goed voorbereid naar Dachau gaan, door schoolbezoeken en afspraken met het Max Mannheimer Studienzentrum in Dachau, dat steeds voor de begeleiding in Dachau zorgt.

Dit jaar heeft het Marne College uit Bolsward, in oktober Dachau bezocht.

Ook het college van burgemeester en wethouders van Madurodam, bezochten weer als groep de KZ Gedenkstätte Dachau.

De penningmeester, S. Holtz-Arendse