NEDERLANDS DACHAU COMITÉ – beknopt financieel overzicht 2018

BALANS 2018

Balans 2018

Kosten

Baten

Totaal vermogen 31-12-2018

27.865,59

Staat van BATEN & LASTEN 2018

Kosten en Baten NDC 2018

Kosten

Baten

Kruisboeking opheffen SNDM

4.213,64

ProjectSubsidies

12.556,25

Schenkingen

5.600,00

Bijdragen Deelnemers Reis

10.686,56

Bankkosten

-216,54

Div. Bezoeken

-273,80

Boeken

-3,12

Contributies

-177,00

DiverseKosten

-88,05

KostenDachaureis

-11.655,89

KostenLezing

-7.166,25

Saldi 31-12-2018

-19.580,65

33.056,45

Resultaat 31-12-2018

13.475,80

Het voltallig bestuur van het NDC was aanwezig bij de jaarlijkse Dachau herdenking in het Amsterdamse bos en was aanwezig bij de jaarlijkse CID vergadering in München en de internationale herdenking in Dachau.

Het NDC heeft een Dachaureis 2018 georganiseerd en organiseerde een concert en een Nederlandse herdenking in de KZ Gedenkstätte Dachau. ’s Avonds werd het gezelschap uitgenodigd door de Nederlandse Consul Generaal Peter Vermeij voor de viering van Koningsdag, samen met Mevr. A. Broekers-Knol, die zich vervolgens bij ons reis gezelschap aansloot.

Het NDC organiseerde in samenwerking met het vfonds, bij Stichting de Basis in Doorn, de Dachaulezing 2018, In het licht van Bib van Lanschot. De lezing is zeer goed ontvangen.

Een aantal scholen heeft via het NDC subsidie aangevraagd bij het CID en gekregen voor reizen van scholieren naar Dachau.

Hoewel dit jaar vele activiteiten heeft laten zien, is onze Vermogensbalans dit jaar flink toegenomen. De zichtbaarheid van het NDC is groot geweest, hetgeen er mede toe heeft geleid dat wij een flink aantal schenkingen hebben mogen ontvangen, tot een totaal bedrag van € 5.600,=. Waarmee onze balans nu € 27.865,59 laat zien. Ook dit jaar werden wij ondersteund door het vfonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

De penningmeester, S. Holtz-Arendse