Bulgaria

Beitragsseiten

Кратка биография на Вангел Енчев - бивш концлагерист в Дахау с № 136733

Роден на 23.09.1924 г. в село Ябълково (България). Началното си образование завършва в родното си място, а после и гимназия във Велико търново. После заминава за град Братислава (Чехословакия), за да учи във Висшият Политехнически унивеситет.
Участва дейно в съпротивата и вмеза участие в Словашкото въстание, за което получава в последствие признателността на Чехословашкото правителство. Арестуван е през ноща на 13ти срещу 14ти декември 1944 година от „Гестапо".
Откаран е заедно с други арестанти в затвора във Виена. На 22.12.1944 г. са транспортирани с влак до концетрапционен лагер на смъртта. След освобождаването му от лагера, се връща в Чехословакия, за да завърши образованието си, след което се завръща в България. Веднага бива изпратен да се отбие във военната си служба в Строителните войски. После започва работа като инженер в Транспроект, в град София, а после и в Министерството на Транспорта.
Изпращан е на работа в Алжир и Куба. Заедно с Марко Георгиев основават български комитет на бившите концлагеристи. По-късно е избран за президент на българския комитет. Участвал е във всички събрания на Международния комитет. Починал на 30.11.2004 г.